Kościół św. Tomasza Apostoła

Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej

Matka Boża Łąkowska
koronowana
4 czerwca 1752 roku

Diecezja Toruńska

Obraz MB

Najokazalszym budynkiem w Nowym Mieście Lubawskim jest kościół farny pw. św. Tomasza Apostoła. Średniowieczna budowla jest trójnawową bazyliką z podniesioną nawą środkową i z wysoką wieżą w elewacji zachodniej. Na drewnianym sklepieniu i ścianach prezbiterium widnieją barokowe polichromie, jedne z największych w Polsce. W kościele zachowało się wyposażenie z różnych epok, od XIV do XVIII wieku.
Cudowna figura Matki Boskiej Łąkowskiej znajduje się od 1882 roku w ołtarzu głównym, przeniesiona ze spalonego klasztoru łąkowskiego. Ołtarz główny, późnorenesansowy, wykonany został w 1627 roku. Jest to typowa snycerska architektura o trzech kondygnacjach, o bogatej dekoracji, z licznymi obrazami i rzeźbami. Figura przybrana w barokowe, bogato zdobione sukienki, pochodzi według tradycji z 1402 roku. Została ukoronowana koronami papieskimi w roku 1752, co świadczy o istniejącym już wtedy kulcie. Blacha wypełniająca górną część niszy ołtarzowej przedstawia „widoki z lotu ptaka" klasztoru w Łąkach. Tryptyk późnogotycki z XV wieku zawiera sceny z życia Matki Boskiej. Część centralną wypełnia Matka Boska z Dzieciątkiem stojąca pomiędzy śś. Anną i Martą, na skrzydłach znajdują się figury śś. Barbary i Doroty.

Nowe_Miasto_Lubawskie_03.jpg
Nowe_Miasto_Lubawskie_01.jpg
Nowe_Miasto_Lubawskie_02.jpg